خانه

کامپیوتر

دانستنیها

تمرین

عکس
سلام بر تمامی دوستان عزیز با آرزوی توفیقی روزافزون

این سایت برای درس مهندسی اینترنت طراحی شده که البته به عنوان یک راه انداز برای شروع کار ما می باشد. امیدوارم که بتوانم گوشه ای از خواسته هایم را پیاده سازی کنم و این سایت مرجع خوبی برای حل پاره ای از مشکلات باشد و سکویی برای دانستن .

امیدوارم همه ی ما به گونه ای باشیم که علم خود را هر چند اندک ، محدود به خود نکنیم و هر از چندگاهی به ساعت زندگیمان بنگریم و به گذر عمر و به یافته هایمان در ارابه ی زمان . زندگی ، تجربه ای که تنها یک بار خواهیم داشت ، امتحانی که یک بار برگذار خواهد شد و ارزش هر کس به اندازه ی دانسته هایش و به وسعت عمل اوست پس بکوشیم تا دانسته هایمان و تجربیاتمان را در زندگی به اشتراک بگذاریم برای شکوفایی اندیشه ی بشری در همه ی ابعاد زندگی که رشد در زمینه های محدود منجر به از بین رفتن تعادل و سقوط خواهد شد همانند چیزی که امروز در جهان میبینیم مثل پیشرفت ، راه آوردی که بشر به خود می بالید اما در زمینه های محدود و آثارش 175 میلیون کشته در جنگ جهانی و استعمار و ...

برای تکامل نیاز به پیشرفت داریم در تمامی ابعاد زندگی

این سایت در ابتدای راه است و کاستی هایش بیشمار و نیازمند گذر زمان برای تکامل.در آینده ی نه چندان دور سایت www.trez.ir راه اندازی خواهد شد که در ادامه ی خواسته های گروهی از دوستان می باشد و دارای اهدافی خاص.

COPYRIGHT © 2008 WWW.AHMAD.TREZ.IR | ALL RIGHTS RESERVED | Web Designer: َAHMAD HOSSEINZADEH